Założenia wychowawcze

Pragniemy, aby w Przedszkolu abc dzieci czuły się akceptowane takimi, jakimi są.

Pragniemy, aby w Przedszkolu abc dzieci czuły się akceptowane takimi, jakimi są. Nasze działania wychowawcze mają służyć wspomaganiu ich rozwoju, budowaniu poczucia własnej wartości i rozwijaniu talentów. W tym celu nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną opartą na koncepcjach Adele Faber i Elaine Mazlish„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz JaneNelsen „Pozytywna Dyscyplina”.

Nasz program wychowawczy opiera się na haśle Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, że „wychowywać to znaczy kochać  i wymagać”. Przedszkole abc to miejsce, gdzie dzieci czują się emocjonalnie bezpieczne, a ich potrzeby są zaopiekowane. Jest to jednocześnie miejsce, gdzie panują jasne, przejrzyste zasady, na które się z dziećmi umawiamy i które powinny być respektowane w atmosferze szacunku dla każdego.

Możemy w czymś pomóc?