Oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć, realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego

Język angielski

Przekazujemy dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych i ich historię, a także zapoznajemy je ze zwyczajami ludzi tam żyjących.

Dysponujemy bardzo dużym księgozbiorem bajek, wierszy i opowiadań w języku angielskim, opatrzonych pięknymi ilustracjami oraz grami, kartami memo, domino i grami planszowymi. Dzieci poznają tradycyjne angielskie bajki, piosenki, wierszyki. Najmłodsze dzieci podczas odpoczynku mogą posłuchać angielskich kołysanek, a ich starsi koledzy słuchają bajek czytanych w języku angielskim. Inspiracją powstania naszego przedszkola językowego była chęć utworzenia miejsca  dla  dzieci, do którego przychodziłyby z radością. Otoczone przyjaciółmi, w pełnym ciepła i zrozumienia środowisku, mogą bez trudu odkrywać świat oraz rozwijać swoje talenty.(wyciąć)Raz w miesiącu odbywa się u nas English Day, podczas którego odkrywamy ciekawostki kulturowe Wysp Brytyjskich. Współpracujemy też z UMCS i każdego roku gościmy studentów z innych krajów.

Zajęcia psychoprofilaktyczne

Zajęcia z psychologiem przygotowują dziecko do radzenia sobie w życiu i budowaniu satysfakcjonujących związków z ludźmi. Dzieci omawiają różne sytuacje, a potem odgrywają scenki, w których ćwiczą zachowanie się w sytuacjach takich jak: ktoś zabrał mi zabawkę, kolega mnie przezywa, nieznajomy chce dać mi cukierka, dzieci nie zaprosiły mnie do zabawy, itp. Dzieci uczą się asertywności, szacunku do siebie i innych, nazywają uczucia, próbują zrozumieć też drugą osobę.  Zajęcia wspomagają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, ich poczucie własnej wartości, szacunku do siebie i innych. W praktyczny sposób przygotowują się do radzenia sobie z sytuacjami, które zdarzają się w codziennym życiu.

Tańce​

W naszym przedszkolu pragniemy zaczarować dzieci poprzez taniec, który jest najstarszym „popędem duchowym” człowieka, zawsze wyrażał jego wzruszenia i emocje. Podczas trzyletniej edukacji przedszkolnej dzieci zapoznają się z tańcami ludowymi, towarzyskimi oraz tańcem nowoczesnym. Podczas zajęć dzieci wyrabiają wrażliwość na muzykę, kształtują estetykę ruchu i koordynację ruchową, pokonują nieśmiałość i uczą się współpracy w grupie. Zajęcia taneczne pomagają też kształtować wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczą rozpoznawać muzykę i rytmy.

Logorytmika

Logorytmika jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej. Oparta jest na rytmie muzycznym i tekstach mówionych (np. wierszykach) zharmonizowanych z muzyką i łączonych z ruchami całego ciała. Ćwiczenia logorytmiczne kształcą przede wszystkim koordynację słuchowo-ruchową. Dzieci uczą się reagować na tempo muzyki, dynamikę i barwę dźwięku czy akcenty muzyczne.

Zabawy w czytanie

Zabawy w czytanie opierają się na symultaniczno-sekwencyjnej nauce czytanie, której podstawowym założeniem jest nauka czytania sylabami. Początkowo dzieci uczą się czytać samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze w sposób symultaniczny, czyli globalny. Następnie wprowadzane są sylaby. Czytanie sylab odbywa  się w sposób sekwencyjny, podczas którego mózg analizuje różnice i relacje między bodźcami. Za tę umiejętność odpowiada lewa półkula mózgu, której stymulacja korzystanie wpływa na rozwój mowy dzieci. Praca lewej półkuli obecnie jest zagrożona przez współczesną kulturę obrazu, dlatego na zajęciach wykonywane są także inne ćwiczenia lewopółkulowe, które dodatkowo ułatwiają nabywanie umiejętności czytania. Są to m. in. ćwiczenia kategoryzacji, ćwiczenia sekwencji wzrokowych, słuchowych i ruchowych, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia myślenia przez analogię, ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo – skutkowego.

Warsztaty plastyczne

Na warsztatach plastycznych dzieci poznają tajniki powstawania różnych dzieł, techniki i narzędzia pracy. Podczas twórczej zabawy dzieci działają indywidualnie i zespołowo. Razem rozwijamy umiejętność skupiania uwagi i sprawność manualną oraz rozbudzamy ciekawość poznawczą i poczucie estetyki.

Eksperymenty

Co się dzieje z kwiatami włożonymi do wazonu z atramentem? Czy ogórek przewodzi prąd? Czy magnesy działają też w wodzie? Odpowiedzi na te pytania uzyskać można w trakcie eksperymentów w naszym przedszkolu. W każdej grupie przynajmniej raz w tygodniu odbywają się eksperymenty. W tym czasie dzieci wraz z nauczycielem odkrywają prawa chemii i fizyki mając przy tym masę zabawy.

Kulinaria

Na kulinariach dzieci mają okazję same przygotować pewne dania, np. kolorowe kanapki z różnymi warzywami, sałatkę owocową, pierniczki na Boże Narodzenie, naleśniki na Pancake Day, galaretkę z owocami, itp. Dzieci uczą się, jak trzeba się przygotować do przyrządzania potraw, że trzeba zadbać o higienę rąk i narzędzi pracy, poznają poszczególne etapy przyrządzania dania i na koniec oczywiście mogą zjeść efekty swojej pracy. W trakcie kulinariów na języku angielskim dzieci ponadto poznają słownictwo związane z produktami spożywczymi i wszystkimi czynnościami, które wykonują. Są to zajęcia, które wzbudzają niezwykły entuzjazm dzieci i wspaniale smakują.

Możemy w czymś pomóc?