Edukacja dwujęzyczna

W przedszkolu abc, dzieciom nie tłumaczy się angielskich słów.

W Przedszkolu Dwujęzycznym abc opieramy się na metodzie immersji, czyli zanurzenia, dzięki której dzieci faktycznie zanurzają się w języku, towarzyszącym im podczas większości różnych zajęć. Nie tłumaczymy dzieciom znaczenia angielskich słów, gdyż posiadają one niezwykłą zdolność zgadywania ich znaczenia z kontekstu.

Dzieci słuchają, domyślają się, reagują na powtarzające się wypowiedzi i polecenia, naśladują, podejmują próby własnych wypowiedzi. Sztuka polega na tym, by poprzez zabawę oraz  przez wykorzystanie zwykłych, codziennych sytuacji, stworzyć dzieciom jak najwięcej okazji motywujących je do obcowania z drugim językiem.

Przekazujemy dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych i ich historię, a także zapoznjemy je ze zwyczajami ludzi tam żyjących.

Dysponujemy bardzo dużym księgozbiorem bajek, wierszy i opowiadań w języku angielskim, opatrzonych pięknymi ilustracjami oraz grami, kartami memo, domino i grami planszowymi. Dzieci poznają tradycyjne angielskie bajki, piosenki, wierszyki. Raz w miesiącu odbywa się u nas English Day, podczas którego odkrywamy ciekawostki kulturowe Wysp Brytyjskich oraz kulinaria po angielsku Little Cooks. Współpracujemy też z UMCS i gościmy studentów z innych krajów.

Możemy w czymś pomóc?