Oferta cenowa

W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, codzienne zajęcia z języka angielskiego, a ponadto zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem, logorytmikę i zabawy w czytanie z logopedą, tańce oraz rytmikę.

Rodzic nie ponosi za nie dodatkowej opłaty.

Opłaty wnosimy na konto przedszkola​

mBank: 25 1140 2004 0000 3102 7438 7256